Online Elocution Competition 2021 - Results

Online Elocution Competition 20-21  -   7 Mar 2021

Results

பிரிவு 
Distinction
Eva Nathan

பிரிவு
Distinction
Ananya Nanthakumar
JARRIS JASOTHAN
Sanghavi Ravaendhran
Srimuhil Prasanna
Vaisnavee  Sivapriyan  

Merit
Jayni Jeyanthan  
Nishant Ananth Pillai

இ பிரிவு
Distinction
Aarush Kannathasan
Aathiran Nivethan
Bhairavi  Janartan  
Hanshika Jeyakanthan  
Harini Srisankar
Kavinuyan Kesavan
Keshiya  Sivaruban  
Laxmitha  Babugithas  
Parry Varman Kumaran
PIO SINMAYAN CHRISTY RUBAN
Sainijaa Suthakaran
Thurigha Navaratnarajah

Merit
Brinthan Ravaendhran
Dharani Sangarakumar
Sean Nathan
Tharini Rahunath

பிரிவு
Distinction
Aksheran  Ananthaseran
Bhavana Kajendran
KARTHY KAPILAN  
Kesavan Rajasekar
Kishana Rameshkumar
Krisha Thangeswaran
Pranavee  Sivaruban  
Pranaya Dhamodharan
Sivanaya  Sivatharsan  
Vennila Prasanna
 

பிரிவு
Distinction
Aathana Kannathasan
Aatithyan Sivamyooran
Aswini Kajendran
Harani  Sivatharsan  
Harinikaa  Thirumaran  
Myron Thangeswaran
Rakin Subramaniam  
Sadhana Sangarakumar
Shrena  Suthakaran

Merit
Aksheka  Ananthaseran
Gavishan  Sathiyakumar  
MAHATHY KAPILAN

பிரிவு
Distinction
Arave Sathiyanathan
Ayavan  Theepathas  
Denakkiyaa  Thavakumar  
Kayal Shanthikumaran
Rathishaa Murale
Rokhini Yoganathan
Sahaana Jegatheeswaran  
Suruthika  Kajendra  
Tharikaa  Kajendra

Merit
Juraniyan Kesavan
Somavarshan  Sathiyakumar

பிரிவு 
Distinction
Latheeseni Puspanathan
Mithuna Kannathasan  
Tharun Dhamodharan

Merit
Habisha Vigneswaran
Pravin Sriharan

 

Previous year winners

2020 Results

 

© 2015-2016 London Tamil Centre
powered by Arventsys Inc.