Elocution Competition 2023 Results

Group அ:
Sivamathavan Aksharah – Distinction
Logeswaran Saissri – Distinction

Group ஆ:
 Kirupaharan Keshan – Distinction
 Thusyanth Rishivhan – Distinction
 Suresh Ira – Distinction
 Thanikaikumaran Nikisha – Distinction
 Rupathas Ariksh – Distinction

Group இ:
 Ravaendhran Sangavi – Distinction
 Sabapathy Suriya – Distinction
 Thusyanth Shravhan – Distinction
 Jasothan Jarris – Distinction
 Prasanna Srimuhil – Distinction
 Nanthakumar Ananya – Distinction
 Sivapriyan Vaishnavee – Distinction

Group ஈ:
Kannathasan Aarush – Distinction
Babugithas Laxmitha – Distinction
Nivethan Aathiran – Distinction
Akhilan Mudaliar – Distinction
Suthakaran Sainijaa – Distinction
Kumaran Parry Varman – Distinction
Jeyakanthan Hanshika – Distinction
Krishnan Krivaidh – Distinction

Group உ:
Sivatharsan Sivanaya – Distinction
Kapilan Karthy – Distinction
Subahran Thaksith – Distinction
Rajasekar Kesavan – Distinction
Sivaruban Pranavee – Distinction
Chandrashekar Advait – Distinction
Chandrashekar Avantika – Distinction
Nivethan Aksharan – Distinction
Prasanna Vennila – Distinction
Ananthaseran Aksheran – Distinction
Rameshkumar Kishana – Distinction
Theepathas Athiran – Distinction
Dhamodharan Pranaya – Distinction
Krishnan Kriya – Distinction

Group ஊ:
Suthakaran Shrena – Distinction
Kannathasan Aathana – Distinction
Sivatharsan Harani – Distinction
Kapilan Mahathy – Distinction
Subramaniam Rakin – Distinction

Group எ:
Shanthikumaran Kayal – Distinction
Subaharan Dishoory – Distinction
Puspanathan Latheeseni – Distinction
 

© 2015-2016 London Tamil Centre
powered by Arventsys Inc.